Vandrepokal

ALLSIDIGHETSPOKALEN

 

Resultatene må være oppnådd i løpet av et kalenderår.

Engangsprestasjoner derimot: mentaltest, karaktertest, godkjent jaktanleggprøve osv. der hunden vanligvis starter kun en gang i livet teller også med, selv om de er oppnådd tidligere år.

Alle resultater må kunne dokumenteres.

Hver enkelt hundeeier må selv sende inn sin hunds resultater. Resultatene må være oppnådd av en og samme hund, men en eier kan delta med flere hunder.

Styret vil foreta utregning og kåring av MOHKs allsidighetshund.

Kun NKK - terminfestede arrangementer og redningshundgodkjenning.

Minimum tre disipliner pr. hund.

Det beste resultatet fra hver disiplin er tellende og kun et resultat fra hver disiplin.

 

Har du i løpet av kalenderåret deltatt på følgende?

Brukshundprøve

Utstilling

Jaktprøve

Sporprøve(blodspor/ferskspor)

Agility

Lydighetsprøve

Mentaltester

Karaktertester

IPO

Redningshund

Vannprøver

Kunsthiprøver

 

Den hunden som har resultater i flest disipliner vinner.

Dersom det er flere, vil man benytte en utarbeidet poengtabell.

Dersom den har bestått mentaltest eller karakter test tidligere, kan dette tas med en gang - og du bestemmer hvilket år.

 

 

RALLYLYDIGHETS POKALEN

 

Årets Rallylydighetshund deles ut til den beste ekvipasjen som har oppnådd minimum 3 tellende resultater i Rallylydighet.

Utregningen gjelder på tvers av alle klasser, det vil si at en ekvipasje kan sende inn resultater fra ulike klasser i samme sesong.

 

Følgende kriterier legges tilgrunn:

Klasse 1: % av maksimal poengsum x 1 = poengsum

Klasse 2: % av maksimal poengsum x 1,05 = Poengsum

Klasse 3: % av maksimal poengsum x 1,10 = Poengsum

Klasse Elite: % av maksimale poengsum X 1,15 = Poengsum

 

De tre beste resultatene vil være tellende, ved poenglikhet vil det 4 resultatet gjelde osv.

 

EKSTRIØR POKALEN

 

Dersom to hunder ligger likt skal den høyeste poengsummen oppnådd av de 5 resultatene være avgjørende.

Poengberegningen foretas etter følgende skala:

 

BIR = antall møtt + 7

BIM = antall møtt delt på 2+5

2 BTK/BHK = antall møtt delt på 2+4

3 BTK/BHK = antall møtt delt på 2+3

4BTK/BHK = antall møtt delt på 2+2

 

Husk at det er kun antall fremmøtte hunder i rasen som skal med i utregningen, ikke antall påmeldte!

 

Poeng kan bare oppnås ved deltagelse på offisielle utstillinger arrangert av Norsk Kennel Klubb eller samarbeidende klubber i Norge.

Det er 5 resultater som er gjeldene.

 

LYDIGHETSPOKALEN

 

Premien går til beste hund uansett klasse etter den prosentvis høyeste poengsum innen hver klasse.

Dersom to hunder ligger likt, skal den høyeste poengsummen oppnådd av de 5 resultatene være avgjørende.

Det kan være flere resultater fra flere klasser pr. hund.

De fem beste resultatene teller, har du færre så sender du inn det du har.

 

AGILITY POKALEN

 

Vandrepokalen kan vinnes på følgende måte:

Den hunden med minst feilpoeng totalt på 5 stevner vinner.

Dersom flere hunder ender opp med samme poengsum, vil den med minst feil på flest stevner vinne (uansett deltagere i klassen).

Vandrepokalen går til beste hund uansett klasse.

Det er fem tellende offisielle stevner.

Det kan være resultater fra flere klasser pr. hund

For utregning av vandrepremien må man vite antall feilpoeng og plassering i klassen

 

 

Felles for alle utregningene er at man må ha vært medlem i klubben et halvt år det aktuelle året for å delta i konkurransen om vandrepremien.

Og alle stevnene må være offisielle.

 

Resultatetne for ønsket deltagelse sendes

styret@mohk.no innen 31.01.2019

 

LYKKE TIL ALLE SAMMEN

Moss og Omegn hundeklubb

 

agility@mohk.no

 

Nina Garnaas - 98655533

 

 

rally@mohk.no

 

Morten Bentsen - 41303103

 

 

lydighet@mohk.no

 

Kari Wiik - 95881481

 

 

utstilling@mohk.no

 

Astrid - 97179593

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved

Foto

 

Hundefotograf Vibeke Brath

&

medlemmers foto

 

Hjemmeside

Tine Rønning

 

hjemmeside@mohk.no

Moss og Omegn hundeklubb

 

styret@mohk.no

 

 

 

Møllebakken 15, 1538 Moss

 

Org nr: 986057757

 

Konto: 1080.19.19249

 

Vipps: 132143