INFO

STYRET MOHK


Styreleder: Tine Rønning

Nestleder: Morten Bentsen


Styremedlem: Nina Garnaas

Styremedlem: Astrid Johnsen

Styremedlem: Gro Berthelsen

Styremedlem: Grete Olavessen

Styremedlem: Gro Johansson (sektretær)

Styremedlem: Kari Jensen


Varamedlem: Stein Ole Nergaard

Varamedlem: Pamela Norheim


Revisor: Ellen Stendal

Vararevisor: Borghild Johansen
RALLY UTVALGET


Leder: Morten Bentsen

Medlem: Erna Larsen

Medlem: Vibeke Elizabeth Bredman

Medlem: Nina Garnaas

LYDIGHETS UTVALGET


Leder: Kari Wiik

Medlem: Monja Wirum

Medlem: Ane Andersen

RINGTRENINGS UTVALGET


Leder: Gro Berthelsen


AGILITY UTVALGET


Leder: Nina Garnaas

Medlem: Martine Kristiansen

Medlem: Tine Rønning

VALGKOMITEEN


Leder: Monja Wirum

Medlem: Mette M. Bekkensten

Medlem: Astrid Johnsen

Medlem: Roger Moe

1. Mai KOMITEEN


Leder: Kari Jensen

Medlem: Hege Strand

UTSTILLINGSKOMITEEN


Leder:Astrid Johnsen

Medlem: Grete Olavessen

Medlem: Paul Rilatt

Medlem: Borghild Johansen

Medlem: Gro Berthelsen

Medlem: Torill Johannessen

Medlem: Terje Måleng

SOSIALKOMITEEN


Leder: Astrid Johnsen

Medlem: Inger-Lill Melheim

Medlem: Sven Erik Eriksson

RALLYLYDIGHETs STEVNE KOMITE


Leder: Morten Bentsen

Medlem: Nina Garnaas

KLUBBENs MATERIAL FORVALTER


Ansvarlig: Sven Erik Eriksson

Ønsker du å komme i kontakt med oss står kontakt info i bunn på siden, om du ønsker å være med å bidra i noen av klubben`s utvalg/komiteer, så ta gjerne kontakt!
Moss og Omegn hundeklubb


styret@mohk.no
Møllebakken 15, 1538 Moss


Org nr: 986057757


Konto: 1080.19.19249


Vipps: 132143


Foto


Hundefotograf Vibeke Brath

         &

medlemmers foto


Hjemmeside

Tine Rønning


hjemmeside@mohk.no

Copyright @ All Rights Reserved